Najdroższy gołąb świata ‘James Legend’ 2018-B003791


Niedawno ceremonia elitarnego “Pioneer Club” odbyła się w Pekinie (Chiny). W tym “Pioneer Club” najlepsi hodowcy chińskiego sportu gołębiarskiego gromadzą się i walczą o honor i wielką ilość pieniędzy. Gołębiem ACE z zeszłego sezonu był “James Legend” (2018-B003791) … rzadko widuje się takiego Asa w historii klubu “Pioneer Club”. [...]  Czytaj więcej